Title
Turkish Afrikaans Arabic Azerbaijani Bulgarian English French Italian Russian Serbian Slovak Ukrainian


Web Sitesi Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

Globalleşen dünyada zamanımızda bilginin paylaşılması çok kolaylaştı, ve

firmaların kurumları, verdiği hizmetleri ürünlerini tanıtmanın en kolay ve en

hızlı yolu şirketlerine özel bir web sitesi olmasıyla gerçekleşmektedir.

web sitenizi yaptırmadan önce içerğinin nasıl olacağını düşünmeniz gerekir,

sonra logonuzla uyumlu renkler ile sizin kurumsal kimliğinize en uygun web tasarım yapılır.

Domain adı seçerkende markanızın en yalın şekilde kullanılması gereklidir

veya anahtar kelime kullanarakda domain seçimi yapılabilir.

web site yaptırmak isteyen internet kullanıcıları sitede kullanılacak resimleri

firmanıza özel hazırlanmış içerik metinleri özgün bir şekilde hazırlamaları gereklidir.

web sitenizde kopya içerik kullanılmamasına özen göstermeniz gereklidir,

ve içeriklerinizi kendi cümlelerinizle özgün olarak düzenlemek arama

motorlarındaki sıralamada sizlere avantaj sağlıyacaktır.

Özgün web sitenizle her zaman bir adım önde olucaksınız, firmanızı iyi

yerelere taşımak için web sitenizi emin ellere bırakın ve önünüz açık olsun.

 
İlan Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

 

Bir malın ya da hizmetin ücret karşılıgnda çeşitli iletişim araçlarıyla geniş halk kitlelerine

duyurulmasına reklam denir. Reklamlar için kullanılan en yaygın iletişim araçları gazete ve

dergilerdir. Diger reklam türlerine göre ekonomik, kalıcı ve esnek olması, saklanabilmesi,

her eve girmesi, gazete ve dergilerde yayınlanan reklamları (Basın İlanları) avantajlı yapmaktadır.

Fakat gazete ve dergi okurunun azlıgı, okunduktan sonra atılması, baskısının iyi olmaması basın

ilanlarının dezavantajlarıdır.

 

Basın ilanları üç ayrı iletişim aracında yayınlanmaktadır. Gazeteler, dergiler ve direkt postalardır.

Direkt postayı, satış mektupları, broşürler, prospektüsler, katologlar, el ilanları, posta kartları,

özel yayın araçları ve telefon rehberleri oluşturur.

 

Basın İlanının Hazırlanması

Bir malın veya hizmetin ilanı hazırlanacagında öncelikle genel ve özel hedefler belirlenir.

Bu belirleme, ilanın stratejisini ve yaratıcı taktigini ortaya çıkarır. Bir basın ilanının stratejisinin

belirlenmesi aşamaları ise şunlardır:

 

1- İlanın amacının / amaçlarının belirlenmesi: Amaç bilgi vermek mi, ürünü hatırlatmak mı

yoksa almaya mı ikna etmek olacak? Bu ilanla neyi elde edecegiz? Sonuçta ne bekliyoruz?

2- İrünün ya da hizmetin tam tarifi, özelliklerinin tanımı.

3-Hedef tüketicinin belirlenmesi, özelliklerinin saptanması: Sunulacak ürünün veya hizmetin

müşterisi kim olacak? Çocuklara mı, ev hanımlarına mı, yetişkinlere mi, gençlere mi yoksa her

yaş grubuna mı hitap edecek? Hedeflenen kitlenin özellikleri nelerdir? İlgi alanları, ekonomik

yapıları, kültür düzeyleri nelerdir? Bunları bilmek etkili bir ilan hazırlayabilmek açısından önemlidir.

Ayrıca ürünün hangi gelir grubuna (zengin-orta-fakir) yerleştirilebilecegini de belirlemek gerekir.

4- İlan, müşteriye nasıl ulaştırılacak? Müşteri bu ilandan dogrudan mı yoksa dolaylı olarak mı

etkilenecek? Müşterinin duygularına mı yoksa mantıgına mı seslenilecek?

5- İrün, tüketiciye ne yarar saglıyor? Bu ilanda ürünün yararı nasıl kanıtlanacak?

6- Rakip ürünler için yapılan ilanlar ve özellikleri nelerdir? Aynı ürünün piyasadaki çeşitleri nasıl

tanınıyor, etkileri olumlu ya da olumsuz yanları, kitlede yarattıgı güven nedir, araştırmak gerekir.

7– İlanın yayınlanacagı aracın (Medya’nın) seçimi, ilanın hacminin belirlenmesi: Hangi gazete ya da

dergide yayınlanacak? Hedef kitlenin ilgilendigi basın hangisidir? Bunların izleyici sayısı ne kadardır?

Hazırlanacak ilan, ne zamanlar ve ne kadar sıklıkla yayınlanacak?

8– İlanın sonuçlarının ölçülmesi: İlanı hazırlarken etkilerinin sonuçlarının nasıl ölçüleceginin de belirlenmesi gerekir.

Yapılan harcamaların boşa gidip gitmediginin bilinmesi, ilan veren ile reklam ajansı için önemli konulardır.

Stratejisi belirlenen ilanda söylenecek şeylerin seçimi, ilanın görüntüsünün belirlenmesi ve bunların uygulanması,

yaratıcı çalışmalardır.

 

Basın İlanını Oluşturan Ögeler

 

A - Başlık

Bir ilanda okuyucunun ilk dikkatini çeken yazılı ögedir. Metnin özünü, ilanın mesajını yansıtır. Metnin anlamını tamamlar.

 

Görevleri: a) Çarpıcılıgı saglamak, b) Dogru yolu göstermek, c) Metni okutturmak için tuzak kurmak.

 

Başlık Çeşitleri:

 

a) Dolaysız Başlıklar: Haber niteligi taşır, bilgiyi dolaysız verir, çarpıcı degildirler. (4.cilt tamamlandı.......5.cilde başladık.)

b) Dolaylı Başlıklar: Kanıksanmış, alışılmış seylerle ilgilenmeyen insanların var oldugunu düşünerek daha ilgi

çekici başlıklar kullanılır. (Çiftçinin baş pehlivanı).

c) Birleşik Başlıklar: Dolaylı ve dolaaysız başlıklar birlikte kullanıldıgında ilgi çekebilir. (Uluslararası.......Ulusal kumaşımız.)

d) Haber Başlıklar: Sanki bir gazete haberiymiş gibi sunulan başlıklar, her zaman ilgi çeker. (29 0cak 1986 günü

Türkiye’den Amerika’yı izledik.)

e) Nasıl’lı Başlıklar: Nasıllı başlıklar, merak uyandırır, okuyucunun sorunlarıyla ilgili ise, çözüm getiriyorsa ilgi çekicidir.

(Türk salçasına Amerika yolu nasıl açıldı?)

f) Soru Başlıklar: Soruyla yapılan başlıklarda merek uyandırıcıdır, ilgi çekicidir. Kişiyi cevabını bulmak için metni tümüyle

okumaya yöneltir. (Bu portakal navlun ödenmesini ne kadar bekler?)

g) Emir Başlıklar: İnsanlar kendisine emredilenin tersini yapmak isterler, bu nedenle bu tür başlıklar biraz rahatsız edicidir. (Acele etme terin kurusun.)

 

Başlıgın Uzunlugu

Anlatılmak istenen şeyin durumuna göre kısa ya da uzun başlık kullanılabilir. Bazen bir sözcükten, bazen elli sözcükten başlık oluşturulabilir.

 

Resimle Başlıgın İlişkisi

Resim insanların duygularına seslenir, başlıgın resimle desteklenmesi ilgiyi arttırır.

 

İkinci Başlık (Başlık Altı)

İlk başlık ilgi çekmek, ikincisi esas fikri vermek için olabilir.

Baslıgın tırnaklı olarak verilmesi okuyucunun ilgisini çeker. Sanki bir kişi söylüyormuş gibi etki yapar.

 

Başarılı Başlıgın Özellikleri

a) Özgün olmalıdır. Kalıplaşmış degil.

b) İlgi uyandırıcı, dikkat çekici olmalıdır.

c) Sözcüklerin anlamı güçlü olmalıdır. İspatlanabilmelidir.

d) Kolay anlaşılmalıdır. Halkın anlayacagı dil kullanılmalıdır

e) İrünün genel degil en önemli özelligini vermelidir.

f) Bir ödül, yarar vadetmelidir.

g) Metin ve resim gibi ögelerle uyuşmalidır.

h) Olumsuz başlık kullanılmamalıdır.

i) Gerekirse ürünün ya da hizmetin adı kullanılmalıdır.

j) Kolay okunan bir yazı karakteri seçilmelidir.

 

B - Metin

Metin, başlık ve görüntü ögelerin bir açıklamasıdır. Esas görevi ilanı yapılan ürünün veya hizmetin ilgi çekiciligini saglamaktır.

Bu konudaki tüm bilgileri inanılır ve anlaşılır bir dille anlatmak, sonuçta tüketiciyi alma eylemi için harekete geçirmektir.

Aynı zamanda alma eylemini sürekli kılmaktır.

 

Metin yazarının bilmesi gereken üç önemli öge: İrün, Tüketici ve Satın alma’dır. Metinde önce başlıktaki fikirlerin ve delillerin

açıklanması, sonra diger üstünlüklerin ve özelliklerin sıralanması, en sonunda da istek ve arzu uyandırıp eyleme geçmesinin

saglanması gibi bir diziliş olursa istenilenler süratle aktarılmış, sonuçta okuyucunun da dikkati dagılmamış olur.

 

Metin Çeşitleri

a) Sebep gösteren metin: İrünün veya hizmetin yarattıgı olanaklar ve kolaylıklar belirltilirken bunların sebepleri de gösterilir.

b) Mizahi metin: Ucuz ürünlerde daha etkili olur, bazen basit bir öyküyü unutulmaz kılabilir.

c) Anlatıcı metin: İrünün veya hizmetin bütün özellikleri anlatılır. Tüketicinin bilgilendirilmesi saglanır, fakat sıkıcıdır.

d) Tanıklı metin: İlanı yapılan ürünü veya hizmeti denemiş, almış kişilerin olumlu görüşlerinden yararlanılarak yazılır.

e) Konuşmalı metin: İki veya daha fazla kişinin, reklamı yapılan ürün hakkındaki düşünceleri, konuşmalarıdır.

f) Öykülü metin: İnsanların ilgisini çeken, onların sorunlarını içeren öykülerden oluşturulur.

 

Metnin Uzunlugu

Kısa metinler, okuyucuyu bıktırmaması bakımından etkilidir, fakat tüketiciyi ikna edecek, sorusuna yanıt oluşturacak tüm

açıklamaların yapılması gerekir.

 

Etkili ve Başarılı Bir Metin Özellikleri

a) İlginçlik: Farklı olan şeyler her zaman insanların ilgisini çeker

b) Basitlik: Hitapedileçek kişilerin kültür düzeyi düşünülerek anlayacagı dilden yazmak, kısa sözcük ve kısa paragraf kullanmak basitligi saglar

c) İnandırıcılık: Halkın inançlarının çok zor degiştirilicegi düşünülerek; metinde,inandırıcı, gerçege uygun şeylerden söz edilmelidir..

d) Olumluluk: Seçilen sözcükler pozitif etkide olmalıdır.. Arçelik çalışırken gürültü yapmaz yerine “ Arçelik sessiz çalışır” demek daha uygundur..

e) Aşırı satıcı olmamak: Önemli görülen birkaç özellikten söz edilmelidir.. Herşeyi ortaya dökmeye gerek yoktur.

f) Akıcı ve ilgi çekici dil kullanmak: Günlük konuşma diline uygun olarak, sanki biriyle sohbet ediyormuş gibi olmalıdır.

g) Harekete geçirmek: İnsanların bir şeyi alıp almamak kararsızlıgına “ şimdi alın” , “hemen deneyin” gibi sözcüklerle olumlu

yönde etki yapmak gerekir. Metin, aynı zamanda satın alma eyleminde süreklilik de saglamalıdır..

 

C - Slogan

Bir ürün veya hizmet, taşıdıgı ayırıcı özellikleriyle benzer olanlardan ayrılır... Kendilerine özgü semboller (Amblem,

Logotayp, Slogan) sayesinde belleklere yer ederler.

Sloganlar, reklam hizmetinin çarpıcı bir cümlesinden veya başarılı bir başlıktan hareketle yaratılırlar.. İrün veya hizmetin

en önemli ve yararlı özelligini yansıtırlar, uzun süre belleklerde kalmasını saglarlar..

 

Slogan Çeşitleri

a)Yapılan işi ön plana çıkaran sloganlar: “Zamanı Citizen gösterir” (Saat), “ Fayansa atılan imza” (Seramik)

b) Farklı ve yararlı özellik anlatan sloganlar: “Herşey otomatik” (AEG çamaşır makinası) “ Adı gibi tadı var” ( Tat Konserve)

 

Başarılı Sloganın özellikleri

a) İrünün farklılıgını vurgulamalıdır. (Herşey otomatik)

b) Yaptıgı işi anlatmalıdır. (Zamanı Citizen gösterir)

c) Kolay hatırlanabilmelidir. (Kral bira, lüks bira- Tuborg)

d) Akıcı bir dille yazılmalıdır. (Dokunmak sevmektir-Aksu)

e) Başkalarınınkine benzememelidir.

f) Kazandıracagı yarar ve ödül belirtilmelidir.

g) Merak uyandırmalıdır..

h) Kısa ve özgün olmalıdır.

ı) Sık sık degiştirilmemelidir..

 

D - Görüntü Ögesi

 

Reklamlardaki görüntü ögeleri, bir fikrin çabuk ve dolaysız olarak anlatımında sözcüklerden daha etkilidir.

Reklamcı Pierre Martineau; “...Resimler, mükemmellik ve açıklıklarıyla hiçbir sözcügün ifade edemeyecegi

anlatım gücüne sahiptir. İsterseniz çok güzel bir kızı tarif etmeyi deneyin, sözcüklerin resmin yanında ne

kadar aciz kaldıgını göreceksiniz .” der.

Görüntü ögesi, tüketicide ürünü almak için istek uyandırır, ilgisini, dikkatini çeker, metni okumasını saglar.

düşüncelere etki edilecek, gerçekler gösterilecekse görüntü ögesi olarak gerçek fotograf veya resim kullanılmalıdır.

Duygulara seslenilecekse, istek uyandıracaksa, soyut çalışmalar, şekiller kullanılmalıdır.

 

Görüntü Çeşitleri (Kullanışlarına göre)

a) İrünün bir bölümünün veya tamamının görüntüsü. ürünün kolay tanınması, akılda tutlması açısından etkilidir.

b) İrünün kullanıma hazır görüntüsü: İrünle uyumlu ögeler, çevre düzenlemesi ürün imajını arttırır.

c) İrünün kullanım anındaki görüntüsü: Tüketici ürünle birlikte hemcinsini gördügünde daha çabuk ilgilenir.

d) İrünün farklı özelliklerinin görüntüsü: Benzer ürünler arasında farklılgın vurgulanması inanılırlıgı kuvvetlendirir.

e) Hizmetin yapıldıgı veya ürünün üretildigi fabrika ve benzeri ünitelerin görüntüsü: Tüketicide güven saglar.

f) İrün veya hizmetin kazandıgı başarıların, ödüllerin görüntüsü.

g) İrünü kullananın memnuniyetini ifade eden görüntü.

h)İrünü kullananın kazançlarının veya kullanmayanın kayıplarının görüntüsü.

Tekniklerine göre görüntü ögeleri ise fotograflar, illüstrasyonlar ve karikatürlerdir.

 

Görüntü Ögesinin Özellikleri

a) Dikkat çekici olmalı.

b) Konuyu etkili ve kolayca anlatabilmeli.

c) Tüketicide alma istegi uyandırmalı.

d) Başlık, metin ve sloganı okutabilmek için merak uyandırmalı.

e) Yapmacık olmamalı, inandırıcı olmalı.

f) Reklamın diger ögeleri ile uyumlu olmalı.

g) İlgiyi dagıtıcı ayrıntılardan arınmış olmalı.

h) Konunun uslubuna uygun olmalı.

ı) Renk ve biçim uyumuna dikkat edilmeli

 

E - Layout

Sözlük anlami, “Teşhir etmek, sergilemek; plana göre düzenlemek, tasarlamak” olan Layout, geniş anlamda,

çok bütün ayrıntılarıyla bir tasarımı anlatmak için taslak biçiminde göstermek işidir.

 

Layout, bir ilanın ana ögeleri olan başlıgın, metnin, görüntü ögesinin, sloganın ve markanın, ne şekilde

yerleştirileceginin belirlenmesidir. İlanın basım sonrası görünecek biçiminin bir taslagı olan bu belirleme;

grafikere, metin yazarına, basım teknisyenlerine ve reklam verene (Müşteriye) bilgi verir, yol gösterir.

 

Reklam tasarımında temel ilke düzendir. Layout dagınıksa rahatsız eder, düzenliyse ilgi çeker, konunun

kavranmasına yardımcı olur. Düzenlemede renk biçim ve yazı uyumları yanında, yerleştirmelerinde de bir birlik,

bütünlük olması gerekir. İlgi çekmek için gereksiz gösterişlere gidilmemelidir. Layout, basit, anlaşılır olmalıdır.

Basitlik: düzensizlikten,

sıklıktan, belirsizlikten arınmadır.

 

Layout’ta ilgiyi saglayan ögelerin agırlıgı, gücü önemlidir. Biçimlerin büyüklügü, geometrik yapıları, renkleri,

merkezden uzaklıgı,reklamda agırlık saglayan etmenlerdir. bunların azlıgı ya da çoklugu dikkat çekmede önemli

rol oynar. Agırlıgın merkezde toplanması, okuyucuyu reklama daha iyi baglar.. Görüntü merkezi olan bu nokta,

gerçek merkezin biraz üzerinde yer alır. Başlıgın veya ürünün buraya yerleştirilmesi etkiyi arttırır.

İnsanlar, genellikle büyük biçimlere, yazı ve boşluklara bakarlar. Hareketin başlangıç noktası buralar olmalıdır.

Reklamda oklar, işaretler, parmaklar, çizgiler, sayılar, harfler, flamalar,bir seri küçük resim, geometrik biçimler

veya belirli yönde yürüyen kişi yapısal hareketi saglayan ögelerdir. Ayrıca bir nesnenin tekrarı, ilgiyi saglar.

 

Bazı harflerin yapılarına biçimsel olarak uygunluk saglayacak şekilde düzenlenen layout’ta hareketi oluşturmak

mümkündür. S, J, Z, C, V, T, H, O biçimi gösterebilir.

 

Bazı ögelere veya fikirlere digerlerinden fazla önem verilmesi zıtlık yaratır. Zıtlık, farklılıktır. İlgiyi diri tutar. zıtlık,

ölçüde, renk ve tonlarda, yönde olabilir.

 

İlanı ya da herhangi bir layout’u meydana getiren ögeler dengesizse ilgi dagınıktır, göz saga sola kaçar. Ögeler

zıt olsalar bile kendi içinde uyuşmalı, dazen içinde olmalıdır. Bütünlügü olan reklamlar, izleyenin dikkatini diri tutar.

 

Layout’un Boyutu

Basın ilanları, dergilerde sayfa boyutuna göre (tam, yarım, çeyrek) gazetelerde ise sütun/santimetre cinsinden belirlenir.

Gazeteler,9 sütundur(genel olarak) ve bir sütun 3,8 cm.dir. Dikine tam sayfa ise 53 cm. dir. Reklam boyutunun

yatay ölçüsü sütun olarak, dikey ölçüsü santimetre olarak bilinir. Örnegin st/cm’si 40.000 TL. olan bir gazeteye,

2 sütuna/10 cm. bir reklam için 2x10x40.000=800.000 tl. ödenmesi gerekir.

 

Layout Çeşitleri

Bir ilan veya herhangi bir grafik tasarım (afiş, kitap kapagı, takvim, vb.) gerçekleşirken dilimizde eskiz, taslak gibi

isimlerle anılan layout’u mutlaka yapılır. Layout ise belli aşamaları kapsar. Bu aşamalara titizlikle uyulursa sonuca daha kolay ulaşılır.

 

1) Minyatür Layout (Küçük Kroki): Orijinalin 1/4 küçüklügünde hazırlanır. Tüm ögeler çok basit olarak gösterilir.

Ekonomiktir, zaman ve enerjiden tasarruf saglar. Büyük boyuta dönüşürken daha geliştirici fikirlerin ortaya çıkmasına olanak saglar.

 

2) Kabataslak Layout: Minyatür layout’un tam boyutta kabataslak çizimidir, Konunun tam olarak yerleştirimidir.

Başlık ve metin orijinal büyüklükte serbest, illüstrasyon veya fotograf kabataslak çizilir.

 

3) Kesin Layout: Kabataslagın ileri aşamadaki bir düzeltimidir. Reklamın son şeklinin elle yapılmış bir kopyesidir.

Metin, aynı puntoda basılı dergilerden kesilip alınmış yazıların pikaj yapılması ile oluşturulur. Görüntü ögesi aslına uygun çizilir, boyanır.

 

4) Orijinal layout: Çalışmanın basıma hazır şeklidir. Yazılar, dizdirilip, alınan provalar yerlerine yapıştırılır.

Görüntü ögelerinin asılları yerleştirilir. Basım öncesi yapılacak işler için renk ayrımcısına gönderilecek duruma getirilir.

 

İyi Bir Layout’un Özellikleri

1) Amaç, okuyucuyu konudan haberdar etmek, ikna etmek ve egitmek ise, layout, bir ürünün veya hizmetin tanıtımını başarıyla yapmalıdır.

 

2) Layout’u oluşturan ögeler: Ölçü, biçim renk ve aralıklarıyla dengeli bir uyum içinde olmalıdır.

 

3) Bir layout’u dış hatlarıyla meydana getiren şekil, sıkıcı degil, ilgi çekici olmalıdır. Etkili bir siluet gereklidir.

 

4) Olabildigince basit olmalıdır. Özellikle küçük alanlarda yapılanlar sade olmalıdır. Gereksiz süsleme ve eklerden

kaçınılmalıdır. Her öge, mesajın aktarılmasına hizmet etmelidir.

 

5)Layout için gerekli ve kaçınılmaz olan boş alanlara yer verilmelidir. Boşluklar çok kalabalık da olsa ilan ögelerinin

algılanmasını kolaylaştırır, çekiciligi saglar. Okuyucunun dikkatini yönlendirir. Beyaz alan, önemli herhangi bir ögenin,

örnegin metnin, belirtilmesine, öneminin artmasına izin verir. Fakat aşırı beyaz alanların lüks ifade ettigi de unutulmamalıdır.

 

6) Görüntü ögeleri, hitap edilen kişilerin ilgi alanlarına göre seçilmelidir.

 

7) Layout’ta olabildigince görsel öge kullanılmalıdır.

 

8) reklama ürünü kullanan insan ögesinin girmesi ilgiyi arttırır.

 

9) Yüzler, reklamdan başka yerlere, dışarıya bakıyor olmamalıdır. İzleyenin de aynı şeyi yapmasına sebep olur.

 

10) Reklamdaki yazıların uyumlu olması, aynı aileden olması yararlıdır. Okuyucuyu yormaz. Aynı karakterin küçük,

büyük harfleri, farklı puntoda olanları bütünlügü bozmaz.

 

11) Görme olayının genelde soldan saga ve yukarıdan aşagıya dogru oldugunu düşünerek, Layout’un orta-üst

kısmına ve tepesine agırlık verilmelidir.

 

12) Reklamda bir egemen (Dominant) ögenin olması gerekir. Egemen olanın dikkat merkezi oluşturması, ikincil

olanların ona baglanması etkiyi arttırır. Büyük ögeler dikkat çekicidir.

 

13) Görüntü ögesinin bulundugu alanın, reklam alanının yarısından büyük olmasında yarar vardır. Daha etkili olabilir.

 

Son Güncelleme: Cuma, 19 Eylül 2014 12:28
 
Sektörel Dergi İlan Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

 

Dergi Reklam, mal ürün veya hizmet tanıtımlarının gerçekleştirilmesi için kullanılan bir platformdur.

Bu platformun belirli mecraları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ve getirisi yüksek olan Dergi

reklamlarıdır. Dergi reklamları aracılığında ister sektörel ister minimal bir düzeyde reklam verebilir

kazanç sağlayabilirsiniz. Dergi reklamları reklam ve reklamcılık alanında büyük bir rol oynamaktadır.

Dergi reklamlarının avantajları;

Dergi Reklam sayesinde sizlerin kurum ve kuruluşlarında birçok avantaj oluşmaktadır. Hedef kitleye

doğrudan erişim sağlar, reklamın yayımlandığı derginin pörtfoloyosunun size getireceği artı, düşük

maliyet ile hedef kitlede artış sağlamak ve marka değerinin yükselmesi gibi önemli avantajları bulunmaktadır.

Dergi reklam çeşitlerini inceleyiniz;

1.Tam sayfa reklamlar:

Dergilerin ön ve arka kapak içlerine veya derginin editörünün belirlediği alanlarda tam sayfa hazırlanan reklamlardır.

2.Yarım sayfa reklamlar:

Dergilerin ön ve arka kapak içlerine veya dergi editörünün belirlediği alanlarda yarım sayfa hazırlanan reklamlardır.

3.Dergi sponsorluğu:

Dergilerin basım ve hazırlık maliyetinde yapılan anlaşmalar ile belirli bir miktarda sponsorluk sağlanması

durumunda reklamların derginin istediği yerlere yerleştirilmesidir.

 

Son Güncelleme: Cuma, 19 Eylül 2014 12:26
 
Basın İlanı Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

 

 

Bir malın veya hizmetin ilanı hazırlanacagında öncelikle genel ve özel hedefler belirlenir.

Bu belirleme, ilanın stratejisini ve yaratıcı taktigini ortaya çıkarır. Bir basın ilanının stratejisinin

belirlenmesi aşamaları ise şunlardır:

1- İlanın amacının / amaçlarının belirlenmesi: Amaç bilgi vermek mi, ürünü hatırlatmak mı

yoksa almaya mı ikna etmek olacak? Bu ilanla neyi elde edecegiz? Sonuçta ne bekliyoruz?

2- İrünün ya da hizmetin tam tarifi, özelliklerinin tanımı.

3-Hedef tüketicinin belirlenmesi, özelliklerinin saptanması: Sunulacak ürünün veya hizmetin

müşterisi kim olacak? Çocuklara mı, ev hanımlarına mı, yetişkinlere mi, gençlere mi yoksa her

yaş grubuna mı hitap edecek? Hedeflenen kitlenin özellikleri nelerdir? İlgi alanları, ekonomik

yapıları, kültür düzeyleri nelerdir? Bunları bilmek etkili bir ilan hazırlayabilmek açısından önemlidir.

Ayrıca ürünün hangi gelir grubuna (zengin-orta-fakir) yerleştirilebilecegini de belirlemek gerekir.

4- İlan, müşteriye nasıl ulaştırılacak? Müşteri bu ilandan dogrudan mı yoksa dolaylı olarak mı

etkilenecek? Müşterinin duygularına mı yoksa mantıgına mı seslenilecek?

5- İrün, tüketiciye ne yarar saglıyor? Bu ilanda ürünün yararı nasıl kanıtlanacak?

6- Rakip ürünler için yapılan ilanlar ve özellikleri nelerdir? Aynı ürünün piyasadaki çeşitleri nasıl

tanınıyor, etkileri olumlu ya da olumsuz yanları, kitlede yarattıgı güven nedir, araştırmak gerekir.

7– İlanın yayınlanacagı aracın (Medya’nın) seçimi, ilanın hacminin belirlenmesi: Hangi gazete

ya da dergide yayınlanacak? Hedef kitlenin ilgilendigi basın hangisidir? Bunların izleyici sayısı

ne kadardır? Hazırlanacak ilan, ne zamanlar ve ne kadar sıklıkla yayınlanacak?

8– İlanın sonuçlarının ölçülmesi: İlanı hazırlarken etkilerinin sonuçlarının nasıl ölçüleceginin de

belirlenmesi gerekir. Yapılan harcamaların boşa gidip gitmediginin bilinmesi, ilan veren ile reklam

ajansı için önemli konulardır. Stratejisi belirlenen ilanda söylenecek şeylerin seçimi, ilanın

görüntüsünün belirlenmesi ve bunların uygulanması, yaratıcı çalışmalardır.

 

 

Son Güncelleme: Cuma, 19 Eylül 2014 12:25
 
Dergi İlanı Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

 

Dergi Reklam, mal ürün veya hizmet tanıtımlarının gerçekleştirilmesi için kullanılan bir platformdur.

Bu platformun belirli mecraları bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi ve getirisi yüksek olan Dergi reklamlarıdır.

Dergi reklamları aracılığında ister sektörel ister minimal bir düzeyde reklam verebilir kazanç sağlayabilirsiniz.

Dergi reklamları reklam ve reklamcılık alanında büyük bir rol oynamaktadır.

Dergi reklamlarının avantajları;

Dergi Reklam sayesinde sizlerin kurum ve kuruluşlarında birçok avantaj oluşmaktadır. Hedef kitleye doğrudan

erişim sağlar, reklamın yayımlandığı derginin pörtfoloyosunun size getireceği artı, düşük maliyet ile hedef

kitlede artış sağlamak ve marka değerinin yükselmesi gibi önemli avantajları bulunmaktadır.

Dergi reklam çeşitlerini inceleyiniz;

1.Tam sayfa reklamlar:

Dergilerin ön ve arka kapak içlerine veya derginin editörünün belirlediği alanlarda tam sayfa hazırlanan reklamlardır.

2.Yarım sayfa reklamlar:

Dergilerin ön ve arka kapak içlerine veya dergi editörünün belirlediği alanlarda yarım sayfa hazırlanan reklamlardır.

3.Dergi sponsorluğu:

Dergilerin basım ve hazırlık maliyetinde yapılan anlaşmalar ile belirli bir miktarda sponsorluk sağlanması

durumunda reklamların derginin istediği yerlere yerleştirilmesidir.

 

Son Güncelleme: Cuma, 19 Eylül 2014 12:25
 
Poster Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

 

40x60, 50x75 veya 60x90 boyutlarında sipariş verebilirsiniz

Kaplamalı veya kaplamasız posterjet baskıları çerçeveletip veya çerçeveletmeden duvarınızı en beğendiğiniz fotoğraflarla süslemek için kullanabilirsiniz

Hewlett Packard'ın kağıtları ve mürekkepleri kullanıldığından fotoğrafik kalitede canlı baskılar elde ediliyor.

Kaplama (Laminasyon) basılan posterin üzerine şeffaf ince koruyucu bir tabakanın uygulanmasıdır. Kaplamalı poster baskılar toz ve sıvı ile

temasa karşı dayanıklı ve daha uzun ömürlü olur

Gönderdiğiniz fotoğraf seçtiğiniz poster boyutlarına uygun olmadığı takdirde fotoğrafın içeriği bozulmadan kenarlarından kesilecektir. Farklı bir

talebiniz olduğu takdirde lütfen siparişin sonunda sipariş notu bölümünde bize iletin

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 08 Eylül 2014 11:09
 
El İlanı Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

Ürünlerinizi, kampanyalarınızı, indirim günlerinizi en iyi şekilde duyurmanın ilk yolu broşür ve el ilanlarıdır. Broşür ve

el ilanlarınız ile hedef kitlenize doğrudan ulaşma imkanınız vardır.

Broşürlerde genellikle, ilgili kampanya veya istenilen duyuru ile birlikte, iletişim adresi, web sitesi gibi bilgilerin ön planda olması yeterlidir.

Broşür sayesinde sınırlı bütçelere sahip olan işletmeler dahi, tasarımına önem verilmiş bir çalışma ile hedef kitlelerini kesinlikte etkileyebilmektedir.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 08 Eylül 2014 11:09
 
Logo Yaptırmak İstiyorum PDF Yazdır e-Posta

Logo Yaptırmak - Logo Yaptırmak İstiyorum

Bir ürünün veya firmanın soyut bir sözcük olan siminin (markasının) somut hale gelmesi,

diğerlerinden biçim olarak da ayırt edilmesi için ambleminin ya da logosunu yapılması gerekir.

Latince kökenli olan amblem ve logotayp sözcüklerinin dilimizdeki karşılığı simge ve özgün yazıdır.

Günümüzde her iki kavram ayrı ayrı anıldığı gibi tek bir sözcük olarak Logo diye de kullanılmaktadır.

Amblem, çizgi ve resimle yapılan işaretlerdir. Logo ise yazıyla ya da çizgi, resim ve yazıyla yapılan işaretlerdir.

Her ikisinde de amaç, adını taşıdığı ürün veya firmayı en özgün biçimde ayırt etmesidir.

Amblemler ve logo ilgili şirketin çalışma alanını, kişiliğini biçim ve renkleriyle ifade edebilmelidir.

 

Son Güncelleme: Çarşamba, 25 Haziran 2014 09:52
 
Web Sitesi Kurmak İstiyorum PDF Yazdır e-Posta

web sitesi kurmak istiyorum

web sitesi kurmak resimli anlatım

web sitesi kurmak için gerekenler

web sitesi kurmak kaç para

wordpress

web sitesi nasıl yapılır

web sitesi kurmak bedava

web sitesi kurmak için neler gerekli

 
Logo Tasarım PDF Yazdır e-Posta

logo tasarım

logo yaptırmak istiyorum

logo yaptırmak istiyorum forum

ücretsiz logo tasarımı

logo tasarımı yapma

logo tasarımı nasıl yapılır

online logo tasarımı

photoshop logo tasarımı

logo tasarımı programları

logo tasarımı nedir

profesyonel logo tasarımı

logo örnekleri

logo yapma

logo programı

logo nedir

logo yapma programı

logo muhasebe

logo quiz

logo design

www.kurumsalkimlik.biz

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 08:18
 
Reklam Ajansı PDF Yazdır e-Posta

 

Reklam, Tasarım, Logo, Ambalaj, Broşür, Katalog, Film, Web Sitesi, Animasyon, 3D, Web Ajansı, Reklam Ajansı, Reklam, Tasarım, Logo, Ambalaj, Broşür, Katalog, Film, Web, Animasyon, 3D, Site, Tanıtım, Reklam filmi, Web sitesi, Basın bülteni, Halkla ilişkiler, Organizasyon, Lansman, Relansman, Altın Örümcek, interaktif, interactive, ajans, web, web sitesi, viral kampanya, viral, programlama, tasarım, kodlama, istanbul, proje yönetimi, interaktif proje, turkish web design, agency, myspace, fox, pikniktube, program, advergame, flash game, web tasarım, web design, kampanya, internet, new media, micro site, konumlandırma, içerik, mikro site, konsept, kurumsal kimlik, içerik yönetimi, web design studio, logo, amblem, video oyun, Reklam Ajansı, reklam ajansı, ajans, profesyonel fotoğraf stüdyosu, styleshoots, style shoots, turkey, reklam, logo tasarım, ambalaj tasarım, web dizayn, tasarımcı, kartvizit, broşür, katalog, ajanda, reklamcı, ünlü reklamcılar, çözüm ortağı, art director, seo, mobil uygulamalar, mobil site, mobil webtasarımı, apple uygulama, android uygulama, 3d modelleme, çizgi film, kısa film, tanıtım filmi, medya takibi, medya ajansı, kurumsal kimlik, reklam ajansı, ajans, reklam, logo tasarım, profesyonel fotoğraf stüdyosu, styleshoots, style shoots, turkey, ambalaj tasarım, web dizayn, tasarımcı, kartvizit, broşür, katalog, ajanda, reklamcı, ünlü reklamcılar, çözüm ortağı, art director, seo, mobil uygulamalar, mobil site, mobil webtasarımı, apple uygulama, android uygulama, 3d modelleme, çizgi film, kısa film, tanıtım filmi, medya takibi, medya ajansı, kurumsal kimlik, reklam ajansı, ajans, reklam, logo tasarım, ambalaj tasarım, web dizayn, tasarımcı, kartvizit, broşür, katalog, ajanda, reklamcı, ünlü reklamcılar, çözüm ortağı, art director, seo, profesyonel fotoğraf stüdyosu, styleshoots, style shoots, turkey, mobil uygulamalar, mobil site, mobil webtasarımı, apple uygulama, android uygulama, 3d modelleme, çizgi film, kısa film, tanıtım filmi, medya takibi, medya ajansı, kurumsal kimlik, reklam ajansı, ajans, reklam, logo tasarım, ambalaj tasarım, web dizayn, tasarımcı, kartvizit, broşür, katalog, ajanda, reklamcı, ünlü reklamcılar, çözüm ortağı, art director, seo, mobil uygulamalar, mobil site, mobil webtasarımı, apple uygulama, android uygulama, 3d modelleme, çizgi film, kısa film, tanıtım filmi, profesyonel fotoğraf stüdyosu, styleshoots, style shoots, turkey, profesyonel fotoğraf stüdyosu, styleshoots, style shoots, turkey, medya takibi, medya ajansı, kurumsal kimlik, reklam ajansı, ajans, reklam, logo tasarım, ambalaj tasarım, web dizayn, tasarımcı, kartvizit, broşür, katalog, ajanda, reklamcı, ünlü reklamcılar, çözüm ortağı, art director, seo, mobil uygulamalar, mobil site, mobil webtasarımı, apple uygulama, android uygulama, 3d modelleme, profesyonel fotoğraf stüdyosu, styleshoots, style shoots, turkey, çizgi film, kısa film, tanıtım filmi, medya takibi, medya ajansı, kurumsal kimlik, reklam ajansı, ajans, reklam, logo tasarım, ambalaj tasarım, web dizayn, tasarımcı, kartvizit, broşür, katalog, ajanda, reklamcı, ünlü reklamcılar, çözüm ortağı, art director, seo, mobil uygulamalar, mobil site, mobil webtasarımı, apple uygulama, android uygulama, 3d modelleme, profesyonel fotoğraf stüdyosu, styleshoots, style shoots, turkey, çizgi film, kısa film, tanıtım filmi, medya takibi, medya ajansı, kurumsal kimlik, tramway  ilan  televizyon  fuar  radyo  metro  agency  el ilani  portföy  otomobil  şehir  mecmua  durak  kitap kapağı  kitap kapağı  vapur  cadde  basın   ad  kartvizit  kurumsal kimlik oluşturma  internet  dergi  ambalaj  design  dizayn  minibüs  istasyon  mail  media  mecmua  durağı  advertorial   gemi  ambalaj  media  zarf  matbaa  etkinlik  afiş  dizayn  araba  fuar  kartvizit  kutu  yönetmen  art director  outdoor  ilan  antetli kağıt  printer  grafiker  yemek  müzik  reklam ajansı  design  cadde  zarf  araba  baskı  web  printer  dekorasyon  organizasyon  radyo  dosya  TV  organizasyon  reklamcı  dosya  advertising  grafiker  gazete  mail  şehir  ilanlar  etiket  antetli kağıt  sokak  kanal  metro  prezentasyon  portföy  el ilani  dizaynır  giydirme  print  otomobil  TV reklam  gazete   gemi  sokak  kanal  logo yapım reklam  yemek  etkinlik  print  otobüs  kutu  vapur  uydu  ilanlar  designer   designer  medya  katalog  medya  minibüs  deniz otobüsü  durağı  yönetmen  billboard  billboard  tramway  basın  dekorasyon  grafik  grafik  televizyon  ilan  medya  outdoor  poster  ilan  afiş  web  advertising  bayrak  medya  broşür  bayrak  kablolu  agency  etiket  otobüs  ad  giydirme  broşür  durak  deniz otobüsü  internet  dizaynır  art director  prezentasyon  logo yapım  baskı  matbaa  istasyon  katalog  reklamcı  müzik  kablolu  reklam ajansı  dergi  advertorial  poster  uydu  kurumsal kimlik oluşturma, reklam ajansı, grafik tasarım, web tasarım, fotoğrafçılık, tanıtım filmi, reklam filmi, basılı medya, marka yönetimi, sosyal medya takibi, broşür, katalog, kartvizit, logo tasarımı, Ataşehir Reklam Ajansı,Ataşehir Web Tasarım,Ataşehir Tanıtım Filmi Ataşehir, Katalog Baskı,Anadolu Yakası reklam ajansı, anadolu yakası web tasarım, anadolu yakası tanıtım filmi,anadolu yakası katalog baskı,Reklam Filmi,Eğitim Filmi,Kurumsal Kimlik,3D Animasyon Görselleme,Katalog,Broşür,Web Tasarım,Medya Planlama,Medya Satınalma,Ataşehir Reklam Ajansı,Ataşehir Web Tasarım,reklam ajansı,reklam ajansları,tasarım ajansı,tasarım ajansları,web ajansı,web tasarım ajansları,web tasarım ajansı,medya ajansı,prodüksiyon ajansı,logo tasarım ajansı,tam hizmet reklam ajansı, kurumsal tanıtım filmi, kurumsal reklam filmi, tanıtım filmi çekimi, 3d tanıtım filmi, kurumsal medya satınalma, kurumsal medya planlama, kurumsal medya tanıtım, kreatif tasarım, istanbulda web tasarım ajansları, interaktif web ajansı, web arayüz ajansı, grafik tasarım ajansları, grafik ajansı, büyük reklam ajansları, kurumsal reklam ajansı, kurumsal reklam ajansları, grafik tasarım ajansı, istanbulda  tam hizmet reklam ajansları, reklam ofisi, kreatif ajans,3d tanıtım filmi,medya satınalma,Kurumsal Tanıtım Kataloğu,3d tanıtım filmi,Kurumsal Kimlik tasarımı, matbaa, ofset matbaa, kartvizit, baskı, ofset baskı, kartvizit hizmetleri, freelance grafiker, freelance tasarım, logo tasarım, grafiker, tasarımcı, grafik, freelance tasarımcı, creative tasarımcı, profesyonel tasarımcı, Kurumsal Kimlik, Logo Tasarımı, Web Tasarımı, Broşür Tasarımı, 3D modelleme, 3D çzizm, Grafik Tasarım, Ambalaj Tasarım, Fabrika Tanıtım Filmi Çekimi, Otel Tanıtım Filmi Çekimi, Okul Tanıtım Filmi Çekimi, Hastane Tanıtım Filmi Çekimi, Tanıtım Filmi Çekimi, Fabrika tanıtım filmi, Hastane Tanıtım Filmi, Şirket Tanıtım Filmi, Otel Tanıtım Filmi, Okul Tanıtım Filmi gibi hizmetler vermekteyiz, Profesyonel HD kalitesinde tanıtım filmleri, sosyal medya, sosyalmedya,sosyal medya ajansı, interaktif pazarlama, ajans, dijital pazarlama, digital marketing, facebook application, twitter uygulama, kampanya, etkinlik, reklam,reklam ajansı,reklam ajansı istanbul,konsept,ilan,dergi ilanı,katalog,broşür,tasarım,tasarımı,istanbul,reklam filmi,prodüksiyon,reklam prodüksiyon,reklam senaryosu,reklam metni, reklam ajansı, reklam ajansları, izmirde reklam, izmir reklam ajansı, reklam ajansı izmir, marka yönetimi, tüm hizmet ajansı, reklam ajansı,beşiktaş reklam ajansı,kreatif,PR,sosyal medya yönetimi,web tasarımı ve yazılımı,marka,medya planlama, Kreatif, web tasarımı ve yazılımı, sosyal medya, pr, medya satınalma, alanlarında hizmet veren, sosyal sorumluluk ve kampanya projelerinde ödüllü reklam ajansı, Kreactif Medya Tasarım, Logo,Ambalaj Tasarımı,Araç Giydirme, Kurumsal Kimlik, Broşür, Katalog, Web Tasarım, Web Sitesi, internet sitesi tasarım, yazılım ve geliştirme, mobil uyumlu internet sitesi, interaktif kampanya yönetimi, banner tasarım ve uygulama, hosting, linux hosting, windows hosting, cloud server, vds, server, dedicated server, ssl sertifikaları, domain tescil, domain register, kreatif,creative,reklam,advertising,political,siyasal,tasarım,design,pazarlama,marketing,commercial,corporate,identity,kurumsal,kimlik,media,medya,konkur,logo,film,outdoor,açıkhava, havadan fotoğraf çekimi, havadan video çekimi, helikopter fotoğrtaf çekimi,  helikopter video çekimi, havadan canlı yayın, airmedya, logo, logo tasarım, logo yap, logo oluştur, kurumsal kimlik, amblem tasarımı, kartvizit, tasarla, tasarlat, web tasarım, grafik tasarım, profesyonel tasarımcı, tasarımcı, yarışma oluştur, ambalaj tasarımı, marka adı çalışması, marka adı bul, slogan, web tasarım, web tasarımcı, web tasarımcı ankara, web tasarımı ankara, ankara web tasarımı, ucuz web tasarımı, kurumsal web tasarımı ankara, ankara web tasarımı, grafik tasarımcı, seo optimizasyonu

 

Son Güncelleme: Salı, 24 Haziran 2014 22:12
 
Web Sitesi İstanbul PDF Yazdır e-Posta

 

istanbul web tasarım firmaları

istanbul web tasarım şirketleri

grafik tasarım istanbul

bilgisayar ve teknoloji istanbul

web sitesi istanbul

web dizayn

web tasarım kursları istanbul

web tasarım şirketleri istanbul

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 08:11
 
Tanıtım Filmi Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

 

Tanıtım Filmi Yaptırmak

Firmaların, ürün ve hizmetlerini hedef kitlelere sesli ve görüntülü ulaştırabilmeleri için, gerekli teknolojik donanım, referanslı yönetmen ve uzman ekiplerle, uygun senaryo, profesyonel çekim ve kurgu stüdyolarının

kreatif çözümleriyle tüm görsel mecralara taşırız. Kurumsal tanıtım filmleri çalışmalarımızdaki amacımız, sahip olduğumuz prodüksiyon firma yeterliliğimizi, tecrübeli insan kaynağımızı, yüksek teknolojimiz ve kreatif

çözüm stüdyolarımızda ürettiğimiz çözümlerle,

firmaların harcadıkları bütçelerin karşılığını alabilecekleri görsel projeler oluşturmaktır.

Doğru bütçeyle doğru etkiyi yakalayabileceğiniz prodüksiyon firmamızla, işletmelerinize değer katacağımıza inanıyoruz. Çok konuşmak değil, çok çalışmanın ve üretmenin önemli olduğu bilinciyle,

sizin için binlerce çalışma arasında seçtiğimiz birkaç referansımızı izlemek doğru karar vermenizi hızlandıracaktır.

Çok yüksek bütçelerle tanıtım filmi yaptırmak çok kaliteli iş alacağınız anlamı taşımaz.

Sizi dinler, istek ve beklentilerinize odaklanır, hedef kitlenizi analiz ederek doğru bütçelerle doğru prodüksiyon çözümleri üretiriz.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:10
 
Reklam Ajansı PDF Yazdır e-Posta

•kurumsal kimlik tasarımı •kurumsal kimlik kılavuzu •kurumsal kimlik çalışması •kurumsal kimlik örnekleri •kurumsal kimlik çalışmaları •kurumsal kimlik oluşturma •kurumsal kimlik tasarım •kurumsal kimlik pdf •kurumsal kimlik fiyatları •kurumsal kimlik tasarımları •kurumsal kimlik ölçüleri •ak parti kurumsal kimlik •kurumsal kimlik rehberi •chp kurumsal kimlik •kurumsal kimlik kitapçığı •kurumsal kimlik kataloğu •kurumsal kimlik ingilizce •kurumsal kimlik ankara •kurumsal kimlik fiyat •kurumsal kimlik çalışmaları örnekleri •akp kurumsal kimlik •ogm kurumsal kimlik •koç kurumsal kimlik •kurumsal kimlik kitabı •kurumsal kimlik içeriği •kurumsal kimlik boyutları •tarım bakanlığı kurumsal kimlik •kurumsal kimlik logo •mhp kurumsal kimlik •koç holding kurumsal kimlik •logo kurumsal kimlik •kurumsal kımlık •kurumsal kimlik oluşturma programı •itü kurumsal kimlik •avea kurumsal kimlik •afad kurumsal kimlik •logo tasarımı •logo tasarımı nasıl yapılır •şirket logo tasarımı •profesyonel logo tasarımı •kurumsal logo tasarımı •logo tasarımı programları •site logo tasarımı •fireworks logo tasarımı •firma logo tasarımı •photoshopta logo tasarımı •logo tasarımı yapmak •illustrator logo tasarımı •logo design software •company logo design •professional logo design •logo design company •design company logo •logo designers •logo designing •logo designer •logo designs •logo design studio •logo design freeware •logo designer software •logo design •website logo design •logo design website •design a logo •design logo •freelance logo design •logo design tool •3d logo design •logo design program •graphic logo design •logos design •designer logo •logo design programs •logo design sites •cool logo design •buy logo design •graphic designer logo •a logo design •logo design freelance •logo design help •logo design site •hair logo design •logo design gratis •football logo design •illustrator logo design •i logo design •logo design illustrator •design studio logo •logo design forum •flash logo design •logo and design •how can i design a logo •logo design logo •logo design 3d •be logo design •100 logo design •logo by design •an logo design •the logo design •design logo design •logos for design •logos and design •design by logo •4 logo design •design logo firma •90 logo design •free logo designs •logo designs free •free logo designer •free company logos •logo designer free •free logo creation •company logo design free •free logo design •logo design free •free logo design and download •logo design software free download •free logos designs •free logo design download •free online logo •logo free •logos free •logo design free download •free logo online •free logos online •free logos •design a logo free •design logo free •logo for free •free logo •logos for free •design free logo •design a logo for free •design a free logo •free logo images •free business logo design •logo free download •design logo for free •logo design for free •logo free design •how to design a logo for free •custom logo design free •free logo design tool •business logos for free •free logos design •business logo design free •free logo tasarımı •design logos free •free logo tasarım •logos design free •free website logos •free design logos •business logos design free •how to design logo for free •free logo design free •logo tasarımı yapma •loğo yapma •logo yapma siteleri •logo tasarım yapma •logo amblem yapma •amblem logo yapma •amblem ve logo yapma •firma logo yapma •logo ve amblem yapma •logo tasarım •logo tasarım siteleri •firma logo tasarım •logo tasarım fiyatları •logo tasarım yarışmaları •tasarım logo •marka logo tasarım •inşaat logo tasarım •profesyonel logo tasarım •logo tasarim programlari •logo tasarım ücretleri •logos tasarım •amblem logo tasarım •logo tasarım merkezi •logo tasarım yap •ankara logo tasarım •logo tasarım ankara •logo tasarım nasıl yapılır •logo tasarım dersleri •logo tasarım fabrikası •logo tasarım izmir •logo tasarımı programı •logo programi •logo tasarlama programı •logo tasarım programı •logo tasarımı yapma programı •profesyonel logo tasarımı programı •logo yapma programı •logo oluşturma programı •logo çizim programı •türkçe logo tasarım programı •profesyonel logo tasarım programı •en iyi logo tasarım programı •logo dizayn programı •logo hazırlama programı •en iyi logo programı •logo tasarım yapma programı •profesyonel logo yapma programı •kolay logo tasarım programı •firma logo tasarım programı •amblem tasarımı •logo ve amblem tasarımı •logo amblem tasarımı •amblem ve logo tasarımı •amblem tasarımı programı •web tasarım •web tasarım şirketleri •web tasarım bursa •bursa web tasarim •web tasarim fiyatlari •web tasarım ajansları •web tasarim hizmetleri •ankara web tasarim •kıbrıs web tasarım •web site tasarim •web tasarım ücretleri •web tasarim izmir •web tasarim dersleri •izmir web tasarim •web tasarim seo •web tasarım kampanya •adana web tasarim •web sitesi tasarim •web tasarim ankara •web tasarim kursu •antalya web tasarim •web tasarim programlari •web tasarım yarışması •web tasarım projeleri •web tasarım konuları •freelance web tasarim •profesyonel web tasarim •web tasarım merkezi •en iyi web tasarım •bilişim web tasarım •web tasarım yapmak •web tasarım firma •web tasarım hizmetlerimiz •web tasarim nasil yapilir •web tasarim firmasi •web tasarim sitesi •web tasarim kurslari •web tasarimi •web sitesi tasarimi •profesyonel web tasarımı •kurumsal web tasarımı •web tasarımı ankara •web site tasarimi •web sayfasi tasarimi •ucuz web tasarımı •ankara web tasarımı •web tasarımı programı •web tasarımı istanbul •web tasarımı yapma •web tasarımı yapmak •web tasarimi nasil yapilir •en iyi web tasarımı •web tasarımı konuları •broşür tasarımı •maskot tasarımı •katalog tasarimi •haber sitesi tasarımı •tişört tasarımı •reklam tasarımı •kurumsal site tasarımı •site tasarimi •website tasarımı •wep tasarımı •etiket tasarimi •grafık tasarımı •marka tasarımı •ambalaj tasarımı •profesyonel site tasarımı •ambalaj tasarımı yarışması •grafik tasarımı yapma •grafik tasarim •web grafik tasarım •grafik ve tasarım •grafik ve web tasarım •grafik web tasarım •grafik tasarım portfolyo •grafik tasarım yarışması •tasarım grafik •grafik tasarım ücretleri •grafik tasarım konuları •grafik tasarim programlari •web tasarım grafik •grafik tasarım iş •web tasarım firmaları •logo tasarım firmaları •tasarım firmaları •grafik tasarım firmaları •profesyonel web tasarım firmaları •logo tasarımları •örnek logo tasarımları •hazır logo tasarımları •değişik logo tasarımları •ilginç logo tasarımları •emlak logo tasarımları •okul logo tasarımları •en iyi logo tasarımları •logo tasarımı online •logos online •online logo tasarim •online logo yap •online logo tasarimi •online logo yapımı •online logo hazırlama •ucuz web sitesi •web sitesi örnekleri •web sitesi yapan firmalar •hazir web sitesi •web sitesi fiyatlari •web tasarım örnekleri •katalog tasarım örnekleri •logo tasarim ornekleri •broşür tasarım örnekleri •dergi tasarım örnekleri •tasarım logo örnekleri •logolar •kurumsal logolar •hazir logolar •guzel logolar •marka ve logolar •markalar logolar •marka logolar •logolar amblemleri •web siteleri •örnek web siteleri •en güzel web siteleri •web tasarim siteleri •hazir web siteleri •broşür tasarımları •web sitesi tasarımları •en iyi web tasarımları •katalog tasarimlari •site tasarimlari •web site tasarimlari •web tasarimlari •amblem ve logo örnekleri •logo ornekleri •şirket logo örnekleri •inşaat logo örnekleri •kurumsal logo örnekleri •kartvizit logo örnekleri •şirket logoları •tasarım logoları •reklam logoları •mimarlık logoları •firma logolari •teknoloji tasarım logoları •reklam ajansı logoları •web tasarım logoları •firma logoları tasarım •grafik tasarım logoları •markalar ve logolari •firmalarin logolari •tüm markaların logoları •marka ve logoları •tüm marka logoları •kurumsal tasarım •kurumsal web tasarım •kurumsal logo tasarım •web tasarım kurumsal •kurumsal web tasarım firmaları •reklam tasarım •tasarım reklam •web tasarım reklam •reklam grafik tasarım •reklam ve tasarım •web tasarım reklam ajansı •grafik tasarım ajansı •reklam ajansı web tasarım •web tasarım ajansı •tasarım ajansı •web tasarım şirketleri istanbul •istanbul web tasarım •web tasarım istanbul •tasarım ajansı istanbul •grafik tasarım istanbul

Son Güncelleme: Çarşamba, 25 Haziran 2014 09:44
 
Web Site Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

Web Site Yaptırmak

Web sitesi yaptırmak için size en iyi çözümlerden birini sunacak olan BOCW'dir. 
Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışına yaptığı bir çok site ile bu konudaki tecrübe ve kalitesini ispatlamıştır.

Web sitesi yaptırmadan önce aşağıdaki sorulara cevap bulunuz;

1) Web sitenizi profesyoneller mi yapıyor?
2) Web sitenizi takip edecek firma en az 6 personelden oluşuyor mu?
3) Web sitenizle ilgili probleminiz olduğunda muhatap bulabilecek misiniz?
4) Piyasada web sitesi yapan kaç ciddi firma var, kaçı sektör yada personel değiştirmeden olduğu yerde duruyor, kaç firma bu piyasada sadece iki yılını tamamlamış?
5) Kaç firma lisanslı yazılım kullanmaktadır?
6) Kaç firmanın ekibinde bilgisayar mühendisleri vardır?
7) Kaç firmanın bünyesinde ayrı ayrı müşteri temsilcileri, telefon destek birimi, yazılım, grafik, animasyon, veri yükleme gibi özel birimler vardır?
8) Kaç firma müşteriye bizzat servis ve hizmet götürmektedir?
9) Kaç firmanın kendisine ait birden fazla web sunucusu vardır?
10) Kaç firma bu konuda kendini geliştirmek için devamlı yatırım yapmaktadır?
11) Kaç firma yaptığı her işe fatura kesip devlete vergisini tam olarak vermektedir?

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:09
 
Ucuz Reklam Ajansı PDF Yazdır e-Posta

 

Ucuzluk kavramı göreceli bir durumdur, size göre pahalı olan bir ürün bir başkası için ucuz olabilir. Web sitesi için ucuz olması demek için üstünde duracağımız noktaları farklı olmalı ve normal bir ürün için ucuzluk ile kıyaslanmamalı.

Mesela bir kilo patates , bir klavye , bir hdd alırken ucuz pahalı karşılaştırmasını nasıl ki kendi cinsinden yapıyorsak web sitesini de öyle yapmalıyız. Ancak nasıl bir web sitesini baz almalıyız , mesela binlerce dolar yatırımlar ile yapılan siteler mi ? yoksa 69 tl ye web sitesi diye yaygara yapanlara mı ?

Firmanız için önemli olan nedir bunun belirlenmesi ve sonrasında nasıl bir web sitesi yapılması gerektiğinin belirlenmesi gerekmektedir. Sonra da web siteniz ile yakın özelliklerde bulunan ve uygulayıcıların birbirine yakın özelliklerde olanı ile karşılaştırabilirsiniz.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:10
 
Web Tasarım İstanbul PDF Yazdır e-Posta

 

Bundan yaklaşık bir kaç yıl kadar önce internet ve web siteleri, pek gelişmemiş durumdaydı. Şimdilerde en etkili ve güçlü yapıya sahip iletişim aracı olarak insanlarn gündelik hayatında kalıcı bir yer edindi.

Web ve internet sektöründeki bu gelişim ve büyümeği fark eden ve gören tüm firma, kurum ve şahıslar interneti nasıl kendilerine faydalı ve kazançlı bir şekilde kullanabilecekleri konusunda bir takım araştırma ve çalışmalar yapmaya başladılar.

Böyle bir gücün farkında olan birçok işletme ve bireyler hiç vakit kaybetmeden hemen web sitesi edinme çalışmalarına başladı ve hemen bir web sitesi sahibi olmayı hedefledi, nitekim de şuan erken davrananlar milyar dolarlık servetin sahibi kişilerdir.

Web tasarımı, bir ürünü ya da hizmeti veya bir bireyin reklam ve tanıtımını yapmak üzere veyahutsa toplumu eğitici ve öğretici çalışmalarla katkı sağlamak maksadı ile yapılacak olan interaktif çalışmaların bütününe verilen ad olarak da nitelendirebiliriz.

Web tasarımını, bir çok dalda ele alın;

 1. Web Hosting (Yer sağlama)
 2. Domain Tescil (İsim tescil)
 3. Görsel Tasarım
 4. Web Yazılım

Web sitesi tasarım bu 4 ana dalda çalışmalar yapılarak ele alınır, dört ana başlık birbiriyle bir bütünlük sağlar ve sonuç olarak yapılan çalışmalar neticesinde bir web sitesi çalışması ortaya çıkar.

Web tasarım alanında ve sektöründe faaliyet gösterecek kişi ya da şahıslar bu dört hususu tüm ayrıntıları ve incelikleri ile bilerek ve etkili şekilde kullanabilmelidir.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:10
 
Seo Yaptırmak İstiyorum PDF Yazdır e-Posta

 

 

Bütçenize uygun seo çalışması yaptırmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. İstanbul Medya müşterilerinin google'da üst sıralarda çıkması için gerekli seo çalışmalarını titizlikle yürütmektedir.

 

Sizde kendi sektörünüz için seo çalışması yaptırmak istiyorsanız  bizimle iletişime geçin.

 

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:09
 
Google Reklam Vermek İstiyorum PDF Yazdır e-Posta

 

İnternet Reklam Paketi'nin sunmuş olduğu Google Sponsor hizmeti avantajları;

 • İRP panelinizden reklamınızı online izleyin, online kontrol edin!
 • İRP panelinizden Google'daki reklamınızı anında açın/kapatın!
 • İRP panelinizden Google'daki reklamınızın bütçesini anında değiştirin!
 • Reklamınızın istediğiniz zaman dilimlerinde (saat/gün) açık olmasını tercih edin.
 • Reklamınız için istediğiniz ülke ve dilde gösterim tercihi yapın.
 • Sadece sitenize dönen müşteriler için ödeme yapın.
 • Günlük maksimum reklam bütçenizi İRP panelinizden online kontrol edin.
 • Hizmetinizi kontör gibi karşılaştıramayacağınız bir değerle değil, karşılığını bildiğiniz bir değerle Türk Lirası olarak satın alın ve harcamalarınızı Türk Lirası olarak görün.
 • Google Sponsor Reklam hizmetini en ekonomik şekilde Google tarafından sertifikalandırılmış ve güvenilir bir sistemden alacaksınız. Soldaki menüden, Google tarafından verilmiş sertifikamıza ulaşabilirsiniz.
 • Tüm reklam ayarlarınız Google Sertifikasına sahip uzmanlarımız tarafından ayarlanır.
 • Aynı reklam sonuçları için daha az ücret ödeyin. Performansımızı online takip edin.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:10
 
Kitap Kapağı Yaptırmak PDF Yazdır e-Posta

Bir kitap kapağı tasarımında belirli malum baskı kuralları dışında, kesin kriterler yoktur. Tasarımcı tamamen özgürdür ve kapak tasarımı en zevkli tasarımlardan biridir. Elbette kitabın konusu ile de bir bağlantısı olması gerekmekte. Fakat bu yine de tasarımcının “uçmasına” engel değildir.
Kitap kapağı tasarımı şu programla yapılır diye bir kaide yoktur. Bazen elle çizilen karakalem bir eskiz bile kapak olarak kullanılabilir. Yazılı baskı (Gazete, dergi, kitap vs.) gibi alanlarda kullanılan belirli programlar vektör tabanlı programlar olsa da, ekstra efektler için yardımcı Bitmap tabanlı programlardan destek alınabilir. Tamamen Bitmap tabanlı bir program ile bir kapak veya afiş yapımı, boyutların ortama göre değişimi sırasında sorun yaratabileceğinden vektör tabanlı programlar ile bir ana şablon yapmak daha pratik ve kullanışlıdır.
Kitap kapağı boyutu genel olarak ortalama A5 büyüklüğündedir. (Dosya kağıdının yarısı boyutunda) Tabii bu ortalama bir büyüklüktür. Yazarın isteğine, kitap sayfa adedine, baskı adedine, baskı ortamına göre değişiklik gösterebilir. Kitap sırtı (kalınlık) kitap sayfa adedine göre hesaplanır.
Sayfaların yerleşiminde ana unsurlar; başlık, yazar ismi, biyografi, kısa özet veya slogan, barkod gibi şeylerdir. Bunların yerleşimi, vurgulanmak istenen unsura göre değişir. Kimi yazar ismini ön planda tutmak isterken (Stephen King gibi) kimisi daha arka planda olmayı tercih eder ve kitap ismini ön plana alır. Kimi yazar fotoğraflı biyografi kullanırken, kimisi biyografi bile kullanmaz. Yazarın buna benzer ana istekleri ve kriterleri dışında tüm tasarım, tasarımcının hayal gücüne kalmıştır. Kullanılan görseller ve isim birbirini arka plana itmeyecek şekilde orantılı ve uyumlu olmalıdır. Kullanılacak font ise tema ile uyum içerisinde olmalıdır. Tasarımın son aşamasında kenarlardan minimum 10 mm boşluk bırakmak baskı açısından sağlıklı olacaktır. Ve elbette görseller CMYK modunda ve 305 dpi çözünürlükte olmalı.

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:10
 
Ambalaj Yaptırmak İstiyorum PDF Yazdır e-Posta

 

Ambalaj Nedir?, Ambalaj Tasarımı, Ambalaj Tasarımı Nasıl Yapılır?

Günümüz koşullarında her ürün kendi kendini satabilme özellikleriyle donatılmış olmalıdır. Ürünü koruyan ve tüketiciye sunan ambalaj bu nedenle günümüzde büyük önem kazanmıştır.

Çağımızda reklam piyasasındaki rekabet ve hareketlilikte ambalaj tasarımı ve ambalajın önemi tartışılmaz. Grafik tasarımın en üç boyutlusu olan ambalajın çeşitli işlevleri olmasıyla da çok çeşitli tanımlarını sıralamak mümkündür.

Ambalajın fonksiyonları açısından birkaç tanımı şöyle yapılmıştır;

Ambalaj; malların iyi şekilde muhafaza edilmeleri ve taşınabilmeleri için konuldukları kap ve zarflardır.

Ambalajlama, bir malın son tüketiciye bozulmaksızın ve en az maliyetle ulaştırılmasını sağlayan bir araçtır.

Ambalaj Tasarımı Nasıl Yapılır?

Ambalaj, bir satış yerinde reklam aracıdır. Tüketicinin ilgisini çeker ve kapsadığı mala ilişkin nesnel ve duygusal bilgilenmeyi sağlar. Tüketicinin bir malı evinde her kullanışında, onunla ilgili İmaj ve tutumları güçlendirme işlevini yerine getirir.

Ambalaj görsel yolla yapılan bir satış görüşmesidir.

Ambalaj içine konan ürünün anlamını taşıyan bir araçtır.

Kısacası ambalaj "sessiz bir iletişim aracıdır.

Logo ve markanın ortaya çıkış hikayesi, marka, logo ve amblem kavramlarını açıklanması, logo tasarlarken dikkat edilmesi gerekenler, markanın önemi, ambalaj tasarımının önemi ve bol örnekler, Slogan ve reklam çalışmaları vb. konularda gayet başarılı bir sunu olmuş.

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:09
 
google ücretsiz reklam verme PDF Yazdır e-Posta

 

Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava, Google ücretsiz reklam verme, Google reklam verme, Google reklam fiyatları, Google  adwords, Google  ücretsiz reklam vermek, Google  reklam vermek bedava,

 

Son Güncelleme: Pazartesi, 23 Haziran 2014 09:11
 
«BaşlangıçÖnceki1234SonrakiSon»

Sayfa 1 / 4
News image

Ahmet Özkan

Sanat camiasının ünlü isimlerinden Ahmet Özkan 2009 yılında çıkardığı "Özür Dilerim" albümünün çalışmalarını Bilal ÖZ ile yapmıştır. DEVAMINI OKU

News image

VİŞNE CAFE

Vişne Cafe Kurumsal Kimlik çalışmaları ve Reklam Kampanyaların da Bilal ÖZ ' ü tercih etti. DEVAMINI OKU

News image

KUNDURAS

Kunduras 2010 yılına hızlı bir giriş yaparak, Kurumsal Kimlik, Web Site, Mailing tasarımlarını Bilal ÖZ  'ü tercih etmiştir. DEVAMINI OKU

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.

Web Tasarimci Ankara